Tips inför intervjun

En kompetensbaserad intervju innebär att rekryteraren använder en metod som grundar sig i att bedöma dina kompetenser genom att förstå dina tidigare beteenden.

Genom att förstå hur du agerat i tidigare situationer blir det möjligt för rekryteraren att få en bild av hur du potentiellt skulle bete dig i en framtida situation. En av fördelarna med denna intervjumetod är att fokus alltid ligger på relevanta kompetenser som rollen kräver samt att alla kandidater får exakt samma frågor vilket minskar risken för en felbedömning.

Du får chansen att lyfta fram dina egenskaper och förmågor på ett utförligt sätt och rekryteraren kan därmed matcha din kompetens med rätt roll.

Under en kompetensbaserad intervju får du svara på frågor och ge konkreta exempel om tidigare situationer i arbetslivet men även exempel från studier eller privatliv går bra. Några exempel på sådana frågor kan vara:

”Berätta om en situation då du tog ansvar för en större uppgift. Vad handlade det om, vad gjorde du och vad blev resultatet?”

”Kan du ge ett konkret exempel på en situation då du löst ett problem. Vad handlade det om, hur gick du tillväga och vad blev resultatet?”

Berätta om en situation då du tog ansvar för en större uppgift. Vad handlade det om, vad gjorde du och vad blev resultatet?

Kan du ge ett konkret exempel på en situation då du löst ett problem. Vad handlade det om, hur gick du tillväga och vad blev resultatet?

Tips:

  • Förbered dig innan intervjun genom att tänka tillbaka på tidigare situationer i arbetet. För att även vara förberedd på vilka specifika kompetenser rekryteraren kommer bedöma kan du läsa igenom annonsen och fundera på de situationer då du har använt dig av de förmågorna som efterfrågas.
  • Försök att vara så konkret som möjligt och beskriv situationen i detalj. Det handlar inte om den specifika situationen utan hur du agerade, vad resultatet blev och eventuellt vad du även lärt dig av situationen.
  • Ta tid på dig att fundera - du behöver inte skynda att svara. Vi förstår att kompetensbaserade intervjufrågor inte alltid är lätta att svara på, så ta din tid!

Ett urval av våra kunder

Kom igång

Låt oss berätta mer hur vi kan hjälpa er

Kontakta oss så berättar vi mer.

Bli kontaktad av oss

Låt oss berätta mer om hur vi kan hjälpa er.

Obligatoriskt