GDPR

Dataskyddsförordningen kommer att påverka de flesta branscher, företag och organisationer som hanterar personuppgifter.

EU:s Dataskyddsförordning (GDPR), The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU från maj 2018 ch har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.

Förordningen kommer att gälla i alla EU:s medlemsländer och ersätter nationella regler, som till exempel personuppgiftslagen i Sverige. Nya dataskyddsförordningen kommer att gälla för alla organisationer och branscher som sparar eller på något sätt hanterar personlig och känslig information om sina anställda eller sina kunder.

Detta gäller även nya krav på alla system och informationen som lagras i dem. Om ett företag brister i sin behandling av personuppgifter kan de tvingas betala en så kallad administrativ sanktionsavgift.

Med den mängd personuppgifter som hanteras i en kundtjänst varje dag har förståelsen för vad GDPR verkligen innebär och hur det påverkar en verksamhet visat sig vara avgörande.

Vad är en personuppgift?

Den största utmaningen kring arbetsrutiner och det daglig operativa arbetet har varit att hjälpa alla kundservicemedarbetare att snabbt och korrekt identifiera vad som faktiskt är en personuppgift. Att med hjälp av systemstöd snabbt identifiera vad som är en personuppgift och sedan följa givna arbetsrutiner för hur de ska hanteras har visat sig vara den avgörande faktorn för att bibehålla en hög effektivitet i hanteringen av samtal utan att känna sig bekymrad över att man gjort något misstag.

Utbildning för att säkerställa kompetens

För att kunna garantera att alla medarbetare har relevant kunskap om GDPR och personuppgifter har Voicedesk infört interna utbildningar för att säkerställa att vår arbetsmodell och process följs. Detta gör att vi på ett strukturerat och effektivt sätt kan säkra kompetensen kring GDPR och personuppgiftslagen.

Ett urval av våra kunder

Kom igång

Låt oss berätta mer hur vi kan hjälpa er

Kontakta oss så berättar vi mer.

Bli kontaktad av oss

Låt oss berätta mer om hur vi kan hjälpa er.

Obligatoriskt